Hair
Beauty Bar
Make-Up
Hair Colour, Cut & Styling
Facial, Lash, Brow & Beauty Bar
Make Up & Lessons

Velvet Parlour

Hair   Beauty Bar   Make Up

Lash Tint

Eye Lash & Brow Tint & Brow Wax & Shape

Lash Lift

Brow Wax & Shape 

Brow Tint

Henna Brows

3D Brow Extensions

Lip Wax

Lip & Chin Wax

Sides of Face Wax

Full Face Wax